Mini-symposia

Vijf mini-symposia: wetenschap, beleid en praktijk

Tijdens de 7e landelijke studiedag van het stimuleringsprogramma Gezond in... staat het combineren van verschillende gemeentelijke verantwoordelijkheden centraal. In vijf mini-symposia tonen we je de kracht van slimme koppelingen. Hoe haak je aan bij het beleid van je collega’s uit andere domeinen en hoe zorg je samen voor minder gezondheidsachterstanden? Kortom, welke koppelkansen pak je op in jouw gemeente? Tijdens de mini-symposia gaan we in op jullie dagelijkse praktijk; waar lopen jullie tegenaan en wat kan beter?

De vijf mini-symposia bieden elk drie parallelle rondes met inbreng uit wetenschap, beleid en praktijk. De thema’s van de vijf mini-symposia zijn:

1. Armoede, Schulden & Gezondheid
Wetenschap | Gezondheidsperspectief op armoede en schulden
Beleid | Leren van pioniers: instrumenten en inspiratie
Praktijk | Het samenwerkingsideaal en werkzame elementen
 
2. Ruimtelijke omgeving & Gezondheid
Wetenschap | Ruimtelijke omgeving & Gezondheid
Beleid | Gezondheid & Leefplekmeter
Praktijk | Ruimtelijke omgeving & Gezondheid
 
3. Werk & Gezondheid
Wetenschap | Werk & Gezondheid
Beleid | Werk & Gezondheid
Praktijk | Werk & Gezondheid
 
4. Gezonde Start voor ieder kind
Wetenschap | ‘Medisch en sociaal’ koppelen rond Gezonde Start
Beleid | Lokale aanpak Gezonde Start: bouwstenen, kansen en succesfactoren 
Praktijk | Gemeenten carrousel: lokale aanpakken centraal
 
5. De Eerstelijn
Wetenschap | Gemeenten en huisartsen: koppelkansen vanuit onderzoeksperspectief
Beleid | Nieuw beleid: Gecombineerde Leefstijl Interventie
Praktijk | De Eerstelijn: Samenwerking tussen gemeenten en huisartsen in de praktijk
Beleid & Praktijk | Goede mondzorg hoort bij brede aanpak gezondheidsachterstanden

 

Kan ik de verschillende mini-symposia met elkaar combineren?

De keuze is aan jou. Je kunt een mini-symposium in zijn geheel volgen. Je wordt dan op het thema van het betreffende symposium geïnformeerd vanuit drie perspectieven: wetenschap, beleid en praktijk. Ook is het mogelijk om de verschillende mini-symposia te combineren. Op basis van je eigen informatiebehoefte kun je eigen programma samenstellen. 

Klik hier om het hele programma te zien.